Futureworldclimate™Futureworldclimate™ - Ny viden om fremtidens klima og klimaets udfordringer

Futureworldclimate er en tænketank der leverer eksklusiv viden om fremtidens klima og klimaets udfordringer.

Viden om verdens globale klima og klimaets forbedringer.


Futureworldclimate sikrer et bedre klimaFutureworldclimate™ arbejder for at implementere nye løsninger der kan sikre at vi opnåe et bedre klima. Futureworldclimate™ leverer viden om det globale klima og viser hvad der kan gøres for at skabe klimaforbedringer.Et af vore projekter er træplantning - Project Worldwide Trees™

Vi skaber en grøn verden med milliarder af træer, der giver en frodighed som skaber nye livsgrundlag.

Vi ønsker at gøre verden til et grønnere sted med nye træer der kan skabe nye livsgrundlag som vil kunne brødføde milliarder af mennesker verden over.

Og det er ikke kun noget vi taler om.

Hvert år er vi med i store træplantningsprojekter som sørger for at fremtidens klima bliver et klima der vil være til gavn for hele menneskeheden worldwide.

Vil du være med til at gøre en forskel og være med i et træplantningsprojekt. Ja - Du kan sågar få plantet træer med dit eget navn på, således at du ved hvor du har gavnet menneskeheden med dine egne træer.

KONTAKT OS for at høre mere.


Er der da ikke træer nok i verden?

1. - Rusland er verdens leder i mængden af skov med 642 milliarder træer.
2. - Canada er nummer 2 med 318 milliarder træer.
3. - Brasilien er nummer 3 med 302 milliarder træer inklusiv deres regnskov.
4. - USA er nummer 4 med 228 milliarder træer.
(Rapport fra The Washington Post)

Der er kæmpestore områder, hvor der engang var mange træer og stor frodighed. I disse områder er alle træer fældet, og disse områder ligger i dag hen som ørken, hvor der vil kunne genplantes træer.

Sahara er en af dem. Sahara var engang frodig og bevokset med træer og planter. Derfor har vi startet ProjectGreenSahara™ hvor vi vil kunne omdanne hele dette store ørkenlandskab til frodig skov. Der vil endda være områder hvor vi vil kunne genskabe regnskoven.Project Green Sahara™

Grøn Sahara ørken med en frodighed der giver liv til ørkenen

Futureworldclimate projekt for en grøn Sahara ørken.

Mange har svært ved at tro på en grøn Sahara ørken hvor man har en enorm frodighed i en ørken der ellers er opgivet af mange til at dyrke afgrøder.

Hvordan kan man plante grønne planter i omgivelser hvor sandet hersker?

Futureworldclimate ProjektGreenSahara™ er startet op og man kan få mere at vide om projektet.

Sahara har været midtpunktet i mange menneskers ideer om at gøre et af verdens største landområder til frodigt land.
Sagen er at det eneste der mangler for at man kan opdyrke Sahara er noget så simpelt som vand.

Hvis man skaffer vand hele året rundt er Sahara en af de mest frodige steder i verden og vil kunne brødføde kæmpe områder i Afrika.

ProjectGreenSahara™ er et projekt med oaser der er kædet sammen af The Oasis Trail™ hvor turister fra hele verden kan opleve hvordan det er at leve på en rigtig oase midt i ørkenen.

KONTAKT OS for at høre mere.

Du får en viden om, hvad der kan gøre vort klima bedre.Project Just Add Water

Futureworldclimate Project Just Add Water vil fokusere på at skaffe vand til områder hvor der er mangel på vand. Vore Just Add Water projekter vil støtte op om de områder hvor mennesker mangler noget så simpelt som vand. Vand bør være en menneskeret for alle mennesker på jorden, men alligevel er der mange steder hvor vand er en mangelvare.

Den vigtigste ingrediens for menneskets liv for at trives er rent drikkevand. Vores arbejde i Project Just Add Water er medvirkende til at opfylde de grundlæggende menneskelige behov og beskytte kilden til liv.

Futureworldclimate projekter med vand vil kunne findes over hele kloden med Futureworldclimate og Project Just Add Water som den organisation der løser de ofte meget små problemer der skaber en mangel på vand.


KONTAKT OS for at høre mere.

Tag action og kontakt os for en uforpligtende snak om klimaet på Email:  futureworldclimate@euromail.dk .Futureworldclimate med ny viden om fremtidens klima og udfordringer og alt det der er nyt